Persondata

Følgende persondatapolitik gælder ved brug af Cue Studios hjemmeside.

1. Indledning

I det følgende kan du læse Cue Studios politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Cue Studios hjemmeside. Når du færdes på hjemmesiden er Cue Studios cookiepolitik desuden gældende. Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte Cue Studios hjemmeside.

Cue Studio værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. Cue Studio betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Cue Studio
Søndre Viaduktvej 10B
4600 Køge
E-mail: info@cue-studio.dk
Telefon: 56 66 01 56

2. Cue Studios indsamling af dine personoplysninger

Cue Studios behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser. Cue Studio gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Cue Studio ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet. Cue Studio indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på Cue Studios hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig: Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”, hvilken browser du bruger, hvilken IP-adresse du har, samt eventuelt hvilket brugernavn du har.

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på Cue Studios hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom. I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

5. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Cue Studio. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Cue Studio og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Cue Studio selv.

6. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Cue Studio behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

7. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Cue Studio behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til Cue Studio ved at skrive til denne e-mailadresse: info@cue-studio.dk. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Cue Studio på ovennævnte e-mailadresse.

Produkter

Vi bruger kun de allerbedste styling- og plejeprodukter til vores behandlinger.
På hylderne i salonen kan du bl.a. finde professionelle serier fra:

Milk_Shake
Ph